วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วิวัฒนาการของเว็บ

 
               Web1.0 ยุคแห่งการเริ่มต้น “ Read - Only” เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการแสดงเนื้อหาและการโต้ตอบกันระหว่างเจ้าของ เว็บไซต์กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ในยุค web1.0 คือ เว็บไซต์ ต่างๆที่นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ด้านต่างๆ ซึ่งจะส่งเนื้อหาต่างๆ ขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอผู้ที่มาเข้าชม ในทฤษฎีของการสื่อสารถือว่าเป็นการสื่อสารทางเดียว (  one - way cmomunication  ) เพราะไม่มีการตอบรับจากผู้ที่ได้รับข้อมูล
 ตัวอย่างลักษณะของเว็บไซต์ในยุค Web 1.0 GeoCities ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฟรีโฮสติ้ง
               Web2.0 ยุคแห่งการพัฒนาการและการเชื่อมโยง “ Read – Write” เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการแสดงเนื้อหาและการโต้ตอบกันระหว่างเจ้าของ เว็บไซต์กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ในยุค Web 2.0 มี ลักษณะเป็นการที่มีการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มากกว่าที่จะเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว โดยผู้เข้าชมสามารถทำการแสดงความคิดเห็น หรือทำการสร้างเนื้อหาได้ อีกทั้งผู้เข้าชมยังสามารถกำหนดคุณค่าของเว็บไซต์หรือบทความผ่านกระบวนการ ต่างๆ เช่นการให้คะแนนเนื้อหา การแนะนำบทความให้กับผู้อื่นเป็นต้น
  ตัวอย่างลักษณะของเว็บไซต์ในยุค Web 2.0 Wikipedia ซึ่งเป็นสารานุกรมออนไลน์
                Web3.0 ยุคแห่งโลกอนาคต “ Read – Write – Execute” เป็นลักษณะของการแสดงเนื้อหาและการโต้ตอบกันระหว่างเจ้าของ เว็บไซต์และผู้เข้าชมเว็บไซต์ในยุค Web 3.0 ซึ่ง มีลักษณะเป็นการที่ผู้ใช้สามารถอ่าน เขียน และทำการจัดการเนื้อหาและปรับแต่งแก้ไขข้อมูลหรือระบบได้อย่างอิสระ เว็บไซต์จะมีการพัฒนาให้กลายเป็น Semantic Web ซึ่ง เป็นการสร้างเครือข่ายของข้อมูลขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการค้นหาและเข้า ถึงได้อย่างรวดเร็วคอมพิวเตอร์สามารถแสดงข้อมูลเฉพาะส่วนที่ตรงตามความต้อง การของผู้ใช้ได้
  ตัวอย่างลักษณะของเว็บไซต์ในยุค Web 3.0 Search Engine Google ที่เมื่อเราทำการสะกดคำที่ต้องการค้นหาผิด สามารถรู้ได้ว่าคำที่เราต้องการหาเป็นอะไร และทำการแสดงผลของคำที่เราน่าจะต้องการมาให้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น